Home » » Hướng dẫn tạo database đệ quy nhanh nhất có thế

Hướng dẫn tạo database đệ quy nhanh nhất có thế

Đăng bởi: Code.Elite.Vn

Trong các website thương mại điện tử hầu như chúng ta cũng có menu đa cấp để xổ ra những sản phẩm của một phần các  danh sách sản phẩm, đối với người dùng thì việc hiện thị ra là đương nhiên nhưng đối với người lập trình để tạo ra nhưng danh sách đấy chúng ta rất mất công nhờ người upload dự liệu lên vì vậy hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách test bằng cách lấy 1 dự liệu khác của bất kỳ website nào có sẵn. sau đấy vào myphpadmin  import hoặc chạy lệnh mysql là nhanh nhất có thể

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `categories` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `parent_id` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=11 ;
 
INSERT INTO `categories` (`id`, `title`, `parent_id`) VALUES
(1, 'PHP', 0),
(2, 'JAVASCRIPT', 0),
(3, 'Codeigniter', 1),
(4, 'Phalcon', 1),
(5, 'Tutorials', 3),
(6, 'AngularJS', 2),
(7, 'jQuery', 2),
(8, 'Basic', 5),
(9, 'Advance', 5),
(10, 'Course', 3);

Các bản chỉ việc copy đoạn code trên vào  mysql và chạy là chúng ta đã có dự liệu để test menu đa cấp rồi các bạn, chúc các bạn thành công nhé.0 comments:

Post a Comment