Home » » Hướng dẫn sử dụng CURL với PHP Simple HTML DOM

Hướng dẫn sử dụng CURL với PHP Simple HTML DOM

Đăng bởi: Code.Elite.Vn

Hôm nay Hà Minh giới thiệu các bạn cách curl đơn giản với simple html dom đối với các bạn chưa nắm vững về php thì chương trình này sẽ giúp các bạn làm điều ấy. và lưu ý trước khi làm về curl chúng ta kiểm tra xem đã bật chức năng curl lên chưa nhé thì mới thực hành được.

Trước tiên các bạn lên google tìm kiếm từ khóa "Simple HTML DOM". Sau tải về chúng ta tiến hành xả nén vào thư mục bất kỳ trong host tôi lấy ví dụ như thư mục: curlsimple ta sẽ có

sau khi xả nén thành công chúng ta thử tạo ra một trang index.php và ví dụ với mã lệnh bên dưới

$html = file_get_html('http://www.code.elite.vn/');
// Find all images 
foreach($html->find('img') as $element) {
       echo $element->src . '<br>';
}

// Find all links 
foreach($html->find('a') as $element) {
       echo $element->href . '<br>';
}

chúng ta vào trình duyệt gõ localhost/curlsimple để xem kết quả như hình là thành công


chúc các bạn làm thành công
0 comments:

Post a Comment