Home » » Hướng dẫn học Bootstrap 4 toàn tập

Hướng dẫn học Bootstrap 4 toàn tập

Đăng bởi: Code.Elite.Vn

Dưới đây hà minh liệt kê ra một danh sách để học bootrap 4 hiệu quả thanh công giúp cho các bạn thiết kế website nhanh hơn, đẹp hơn, mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt.

Bài 1: Getting Started
Bài 2: Bootstrap 4 Containers
Bài 3: Bootstrap 4 Grid System
Bài 4: Bootstrap 4 Typography
Bài 5: Bootstrap 4 Tables
Bài 6: Bootstrap 4 Forms
Bài 7: Bootstrap 4 Custom Forms
Bài 8: Bootstrap 4 Buttons
Bài 9: Bootstrap 4 Images
Bài 10: Bootstrap 4 Dropdowns
Bải 11: Bootstrap 4 Button Groups
Bài 12: Bootstrap 4 Input Groups
Bài 13: Bootstrap 4 Collapse
Bài 14: Bootstrap 4 Navs
Bài 15: Bootstrap 4 Navbars
Bài 16: Bootstrap 4 Breadcrumbs
Bài 17: Bootstrap 4 Pagination
Bài 18: Bootstrap 4 Badges
Bài 19: Bootstrap 4 Jumbotron
Bài 20: Bootstrap 4 Alerts
Bài 21: Bootstrap 4 Modal
Bài 22: Bootstrap 4 Progress Bars
Bài 23: Bootstrap 4 Media Objects
Bài 24: Bootstrap 4 List Groups
Bài 25: Bootstrap 4 Cards
Bài 26: Bootstrap 4 Responsive Embed
Bài 27: Bootstrap 4 Carousel
Bài 28: Bootstrap 4 Tooltips
Bài 29: Bootstrap 4 Popovers
Bài 30: Bootstrap 4 Scrollspy
Bài 31: Bootstrap 4 Templates

chúc các bạn thành công khi áp dụng vào danh sách này0 comments:

Post a Comment