Home » , , » Hướng dẫn ôn tập wordpress 4 đầy đủ nhất

Hướng dẫn ôn tập wordpress 4 đầy đủ nhất

Đăng bởi: Code.Elite.Vn

Trong bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu toàn bộ wordpress 4. Nào anh em chúng ta cùng nhau vọc wordpress 4 có những gì và ưu nhược điểm của nó như thế nào nhé.

I. Lập trình WordPress (Theme, Plugin, Widget...)

– Cài đặt WordPress và công cụ lập trình
– Tìm hiểu cấu trúc và cấu hình nâng cao của WordPress
– Giới thiệu về Plugin
– Xây dựng Plugin căn bản
– Hook Action
– Hook Filter
– Admin menu
– Option API
– Setting API
– Widgets
– Tương tác với database
– WP_Query
– Transients API
– Shortcode API
– Meta boxes &Metadata
– The Loop &Custimizing the Loop
– Global Variables
– JavaScript &Ajax trong WordPress
– Template Tags
– Custom Post Types
– Custom Taxonomies
– Custom Taxonomy Form
– Phát triển Theme (P1: Menus, Widgets, Customize …)
– Phát triển Theme (P2: Show Post, Page, Pagination…)
– WP_List_Table (show – add – edit – del – filter – search …)
– Users (Role, Capabilites, Limiting Acess, Customizing Roles)
– HTTP API
– Rewrite API
– Plugin Security
– Debugging and Optimizing
II. Xây dựng mô hình ứng dụng Shoping Cart Online
– Xây dựng mô hình MVC trong WordPress
– Custom Admin menu cho Plugin
– Xây dựng hệ thống quản lý manufacturer(Backend)
– Xây dựng hệ thống quản lý Category (Backend)
– Xây dựng hệ thống quản lý Product (Backend)
– Shopping Settings (Backend)
– Shopping Dashboard (Backend)
– Hiển thị sản phẩm (FrontEnd)
– Xây dựng hệ thống đặt hàng
– Hướng dẫn làm đồ án cuối khóa II. Thủ thuật làm việc với Wordpress 4
– Nhúng thư viện ZF2 vào WordPress
– Multisite
– Cronjob
 III. Xây dụng hệ thống tin tức online
 IV. Xây dụng hệ thống shopping online0 comments:

Post a Comment