Home » , » Hướng dẫn tạo seo name cho website chuyên nghiệp

Hướng dẫn tạo seo name cho website chuyên nghiệp

Đăng bởi: Code.Elite.Vn

Anh em làm seo chắc cũng hiểu Seo Name là gì đúng không nào, và tầm quan trọng ảnh hướng đến seo như thế nào, vì vậy hôm nay hà minh viết function này để các bạn thúc đẩy công việc nhanh hơn nhé.


function seoname($str){
 $word=str_word_count($str);
 $character=strlen($str);
 return 'Tiêu đề có '.$word.' từ
 Và '.$character.' ký tự';
}
//cách dùng
echo seoname('hướng dẫn học lập trình php tại code.elite.vn');

//kết quả
Tiêu đề có 16 từ
Và 57 ký tự
Chúc các bạn thành công với nghề làm Seor nhé0 comments:

Post a Comment