Home » , » Hướng dẫn cắt chuỗi trong lập trình php

Hướng dẫn cắt chuỗi trong lập trình php

Đăng bởi: Code.Elite.Vn

Thỉnh thoảng chúng ta làm cái miêu tả ngắn gọn, cắt đúng vào chỗ cần cắt chuỗi sao cho một đoạn văn miêu tả có thể hiểu được ý nghĩa cũng như làm đẹp đoạn miêu ta thì với function đơn giản dưới đấy các bạn có thể yên tâm xử lý được vấn đề này nhé.

Ví dụ ta có đoạn như sau:

Em cùng anh có nhau bao ngày tháng. Duyên tình ta còn mong dài qua kiếp sau. Anh đàn em hát ánh trăng vàng trao tình.Môi nhấp chung rượu xanh tình mình bền lâu. Ước mơ ngàn đời ngàn kiếp yêu em.Nhìn vào thác núi cheo leo sắn trời mây.Muôn đời anh yêu mãi. Đời ta sẽ hết ưu phiền. Tình lứa đôi cuộc đời phiêu bồng cùng nhau.

Giờ ta sử dụng function sau để cắt chuỗi có ý nghĩa như bên nhé các bạn.
<?php
function cutstrphp($string,$len){
    if($len > strlen($string)){$len=strlen($string);};
    $pos = strpos($string, '.', $len);
    if($pos){$string = substr($string,0,$pos);}else{$string = substr($string,0,$len);}   
    return $string;
}

$str='
cùng anh có nhau bao ngày tháng. Duyên tình ta còn mong dài qua kiếp sau. Anh đàn em hát ánh trăng vàng trao tình.Môi nhấp chung rượu xanh tình mình bền lâu. Ước mơ ngàn đời ngàn kiếp yêu em. Nhìn vào thác núi cheo leo sắn trời mây. Muôn đời anh yêu mãi. Đời ta sẽ hết ưu phiền. Tình lứa đôi cuộc đời phiêu bồng cùng nhau.';
echo cutstrphp($str,150).'...';
?>
Kết quả ta thu được kết quả như sau:

Em cùng anh có nhau bao ngày tháng. Duyên tình ta còn mong dài qua kiếp sau. Anh đàn em hát ánh trăng vàng trao tình.Môi nhấp chung rượu xanh tình mình bền lâu...

Chúc các bạn ứng dụng function này vào dự án của các bạn thành công nhé
0 comments:

Post a Comment