Home » , » Hướng dẫn bỏ dấu tiếng việt trong lập trình php

Hướng dẫn bỏ dấu tiếng việt trong lập trình php

Đăng bởi: Code.Elite.Vn

Trong khi lập trình chúng ta cần bỏ dấu tiếng việt để làm seo để cho đường dẫn thân thiện với bác google thì với hàm bên dưới sẽ giúp ích được cho các bạn nhé.

Nào chúng ta cùng nhau nghiên cứu từng mã nguồn nhé.

<?php
function stripUnicode($str){
if(!$str) return false;
'a'=>'á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ',
$unicode = array( 'd'=>'đ',
'i'=>'í|ì|ỉ|ĩ|ị',
'e'=>'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ',
'u'=>'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự',
'o'=>'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ', 'y'=>'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ', );
foreach($unicode as $nonUnicode=>$uni) $str = preg_replace("/($uni)/i",$nonUnicode,$str);
return $str; } print stripUnicode("Chào mừng bạn đến với code.elite.vn"); // chao mung ban den voi code.elite.vn
?>
chúc các bạn thành công nhé.0 comments:

Post a Comment