Home » , » Làm thế nào để sử dụng năm hiện tại khi sử dụng lập trình PHP

Làm thế nào để sử dụng năm hiện tại khi sử dụng lập trình PHP

Đăng bởi: Code.Elite.Vn

Hôm nay sẵn đang viết dự án lên quan đến năm nên share luôn cho các bạn .
Cách làm thế nào để lấy năm hiện tại.

<?php
$laynam=date('Y');  //lấy năm hiện tại trong php ta sử dụng hàm "date" như sau

echo "$laynam"; //hiện kết quả trong php ta sử dụng hàm "echo"

//kết quả sẽ được hiện ra năm hiện tại của bạn.

?>

Cách làm thế nào để giảm năm hiện tại.
<?php

$laynam=date('Y');  //lấy năm hiện tại trong php ta sử dụng hàm "date" như sau

$giamnam=$laynam-20; //có nghĩa là giảm 20 năm so với năm hiện tại

echo "$giamnam"; //hiện kết quả trong php ta sử dụng hàm "echo"

?>
Cách làm thế nào để tăng năm hiện tại.
<?php

$laynam=date('Y');  //lấy năm hiện tại trong php ta sử dụng hàm "date" như sau

$tangnam=$laynam+20; //có nghĩa là tăng 20 năm so với năm hiện tại

echo "$tangnam";     //hiện kết quả trong php ta sử dụng hàm "echo"

?>

Đây là những cách làm về năm đơn giản, dễ hiểu,  với ví dụ trên hy vọng nó sẽ giúp ích được gì đấy cho bạn nào cần đến nó.



0 comments:

Post a Comment