Home » » Bài 5: Hướng dẫn tag CODE trong Bootrap CSS

Bài 5: Hướng dẫn tag CODE trong Bootrap CSS

Đăng bởi: Code.Elite.Vn

Với Bootrap code bạn có thể dễ dàng sử dụng bóc các mã lệnh trong tag code như sau:
Ví dụ

 <code>&lt;section&gt;</code>.
fds0 comments:

Post a Comment